Grote clubactie

Grote Club Actie 2019

Op zaterdag 14 september 2019 is de landelijke georganiseerde GROTE CLUBACTIE gestart. Heel veel verenigingen in het land maken gebruik van deze professionele organisatie om een impuls te geven aan de financiën van hun vereniging.

Aan ieder jeugdlid is een boekje aangereikt via de coördinator van het team. In dit boekje kunnen de kopers de gevraagde gegevens noteren, waaronder een machtiging om het aantal loten ad. € 3,00 (80% voor White Demons) af te laten schrijven van de bankrekening. Men hoeft dus niet met geldbedragen rond te lopen. Voor de senioren en andere belangstellenden zijn de superloten weer beschikbaar. Ook online kunnen loten gekocht worden via https://toolbox.clubactie.nl/actie/WhiteDemons.

De lotnummers worden door de landelijke organisatie op het bankafschrift vermeld. Trekking van o.a. de hoofdprijs van € 100.000 is op 11 december a.s. Prijswinnaars krijgen automatisch bericht. 

De boekjes zijn uitgereikt tussen 10 en 14 september en moeten altijd weer bij de betreffende coördinator ingeleverd worden vóór 4 november.

Als stimulans willen we de inzet van de jeugdleden belonen met een extraatje. Ze krijgen namelijk € 0,50 per verkocht lot na afloop van de actie uitgekeerd. Het jeugdlid dat de meeste loten heeft verkocht krijgt daarnaast een handbal. 

De Grote Clubactie heeft nog allerlei extra’s in petto voor de lotenverkopers. 

Grote Club Actie 2018

Ook dit jaar hebben de White Demons leden zich van hun beste kant laten zien. Het blijft altijd spannend hoe er wordt gereageerd. Geweldig dus! We zijn apetrots op jullie allemaal! 

Het eindresultaat mag er zijn: 1.192 loten zijn er verkocht. Ter vergelijking:

2018: 1.192 loten (incl. 6 Superloten en enkele online-kopers)
2017: 1.313 loten (incl. 8 Superloten en enkele online-kopers)
2016: 1.142 loten (incl. 7 Superloten en enkele online-kopers)
2015: 1.099 loten (incl. 11 Superloten waarvan 2 extern)
2014: 1.073 loten (incl. 4 externe Superloten)
2013: 1.403 loten (incl. 8 externe Superloten)
2012: 1.100 loten

Zes seniorenteams hebben ook dit jaar besloten om als team een Superlot te kopen. Hieruit spreekt een geweldige saamhorigheid en betrokkenheid bij de vereniging.

De scores van de jeugdleden:

Team aantal loten aantal leden verkochte loten per teamlid
F1 81 6 13,5
E3 115 7 16,4
E2 103 8 12,9
E1 160 7 22,9
D2 132 10 13,2
D1 130 10 13,0
DC1 71 9 7,9
HC1 88 11 8,0
DB1 8 1 8,0
Totaal 888 69 12,9