Algemene ledenvergadering

Minimaal éénmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV). De volgende ALV is gepland op woensdag 30 oktober 2019 om 20.30 uur in De Kraacht. Bereid je voor en bekijk hier de agendaEn lees hier het verslag van deze ALV van 8 mei jl.

Tijdens de vergadering zal gestemd worden over een statutenwijziging om ook stemrecht te geven aan onze jeugdleden (lees op verder op de agenda). Als je verhinderd bent voor de vergadering, maar je toch je stem wilt laten horen, dan wijzen we je er op dat je een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht kunt verlenen. Weet wel dat je slechts voor één persoon als gevolmachtigde kunt optreden.Tot slot, als je verhinderd bent waarderen we het om een afmelding te krijgen van je.

Voor de ALV zijn altijd alle leden van 16 jaar en ouder uitgenodigd om deel te nemen aan en stemmen in deze vergadering. Ouders van jeugdleden (jonger dan 16 jaar) zijn ook welkom, als toehoorder mét spreekrecht.