Algemene ledenvergadering

Minimaal éénmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV). De volgende ALV is gepland op woensdag 30 oktober 2019 om 20.30 uur in De Kraacht. De meest recente ALV was op 8 mei 2019. Lees hier het verslag van deze ALV van 8 mei jl.

Voor de ALV zijn altijd alle leden van 16 jaar en ouder uitgenodigd om deel te nemen aan en stemmen in deze vergadering. Ouders van jeugdleden (jonger dan 16 jaar) zijn ook welkom, als toehoorder mét spreekrecht.