• Algemene Leden Vergadering 25 mei

    3 mei 2023
  • Op donderdag 25 mei is om 20.30 uur de volgende Algemene Ledenvergadering gepland. Kan dat op de website en socials geplaatst worden (op een goed moment)?
    Alle leden zijn welkom om deel te nemen aan de ALV en te stemmen. Voor jeugdleden (op 1 januari 2023 jonger dan 16 jaar) geldt dat één van diens wettelijke vertegenwoordiger(s) stemgerechtigd is. De agenda volgt ongeveer een week voor de vergadering.