• Algemene Leden Vergadering 25 oktober

    27 jul 2023
  • Op woensdag 25 oktober is om 20.30 uur de volgende Algemene Ledenvergadering gepland. Alle leden zijn welkom om deel te nemen aan de ALV en te stemmen. Voor jeugdleden (op 1 januari 2023 jonger dan 16 jaar) geldt dat één van diens wettelijke vertegenwoordiger(s) stemgerechtigd is. De agenda volgt ongeveer een week voor de vergadering.

     

    Meer informatie over de ALV vind je hier.