• Algemene Ledenvergadering

  Minimaal éénmaal per jaar is er een Algemene Leden Vergadering (ALV). Op de ALV zijn alle leden welkom (voor leden jonger dan 16 jaar een wettelijke vertegenwoordiger) om deel te nemen aan en te stemmen in de vergadering. 

  De meest recente algemene ledenvergadering (ALV) was op woensdag 24 november 2021. Download hier het verslag van ALV van 24 november 2021. In de vergadering zijn onder meer twee bestuursleden opnieuw benoemd en is ingestemd met het voorstel voor een extra compensatie voor het seizoen 2020-2021 die bovenop de eerder al verleende korting van 35% komt. De compensatie is van toepassing op de leden die lid waren gedurende het seizoen 2020-2021 (voor maart 2021) én ook in het seizoen 2021-2022 lid zijn. De korting zal worden verrekend met de eerstvolgende factuur.
   
  In zijn algemeenheid geldt dat als je verhinderd bent voor de vergadering van de ALV maar je als lid toch je stem wilt laten horen, dat je een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht kunt verlenen. Weet wel dat je slechts voor één persoon als gevolmachtigde kunt optreden. Een bewijs van de volmacht moet tijdig zijn ingeleverd bij de secretaris of voor aanvang van de vergadering ter plaatse overhandigd.
   

   

 • Eerst volgende ALV

  Eerstvolgende Algemene Ledenvergadering

  VS

  18 mei 2022 20:30 uur
  Kraacht

  dag

  uur

  min

  sec