• Algemene Ledenvergadering

  Minimaal éénmaal per jaar is er een Algemene Leden Vergadering (ALV). Op de ALV zijn alle leden welkom (voor leden jonger dan 16 jaar een wettelijke vertegenwoordiger) om deel te nemen aan en te stemmen in de vergadering. 

  De eerstvolgende algemene ledenvergadering (ALV) is op woensdag 24 november 2021 om 20.30 uur. De ALV zal online plaatsvinden. Deelnemen aan de vergadering kan via deze link. Als je verhinderd bent voor de vergadering maar je als lid toch je stem wilt laten horen, dan wijzen we je er op dat je een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht kunt verlenen. Weet wel dat je slechts voor één persoon als gevolmachtigde kunt optreden. Een bewijs van de volmacht moet uiterlijk op 24 november om 18.00 uur zijn ingeleverd bij de secretaris of voor aanvang van de vergadering ter plaatse overhandigd.

  Download hier de agenda van de ALV en het verslag van de vorige vergadering. Ter extra toelichting op het voorstel dat gedaan wordt bij agendapunt 6. Dit voorstel gaat over een extra compensatie voor het seizoen 2020-2021 en komt op bovenop de eerder al verleende korting van 35%. De compensatie is van toepassing op de leden die lid waren gedurende het seizoen 2020-2021 (voor maart 2021) én ook in het seizoen 2021-2022 lid zijn. De korting zal worden verrekend met de eerstvolgende factuur.

   

 • Eerst volgende Algemene Ledenvergadering

  De eerst volgende Algemene Ledenvergadering is op 24 november 20:30.

 • Eerst volgende ALV

  Eerstvolgende Algemene Ledenvergadering

  VS

  24 november 2021 20:30 uur
  Kraacht

  dag

  uur

  min

  sec