• Extra ALV - 3 januari 2024

  2 jan 2024
 • Beste leden, beste ouders van jeugdleden,
   
  Hierbij nodigen we je uit voor een extra algemene ledenvergadering (ALV) van White Demons op woensdag 3 januari 2024 om 20.30 uur. De vergadering is toegankelijk voor alle leden. Voor jeugdleden (op 1 januari 2024 jonger dan 16 jaar) geldt dat één van diens wettelijke vertegenwoordiger(s) stemgerechtigd is. De vergadering zal plaatsvinden in De Kraacht. 
   
  Ter voorbereiding sturen we je hierbij de agenda en de notulen van de vorige vergadering.
  De reden voor deze extra ALV is dat we jullie goedkeuring nodig hebben om met met Tangent/Mondiaen Kinderopvang een huurovereenkomst van 10 jaar aan te gaan voor een Sport-BSO in De Kraacht op maandag, dinsdag en donderdag (doorgaans 14.30–19.00 uur). Als bestuur denken we dat dit om meerdere redenen een goed besluit is: het draagt bij aan de maatschappelijke functies in het dorp, we verwachten een positieve invloed op het aantrekken van jeugdleden en de jaarlijkse opbrengsten voor de vereniging zijn aantrekkelijk. Jaarlijks gaat het om circa € 18.000,-. Bij een positief besluit zullen we nader bekijken hoe we dit bedrag goed kunnen inzetten voor de vereniging, bijvoorbeeld in het (verder) toekomstbestendig maken van De Kraacht. In de vergadering geven we graag meer toelichting. Mocht je op voorhand al vragen hebben, laat het ons weten. 
   
  Als je verhinderd bent voor de vergadering maar je als lid toch je stem wilt laten horen, dan kan je een andere stemgerechtigde schriftelijk volmachten. Weet wel dat je slechts voor één persoon als gevolmachtigde kunt optreden. Een bewijs van de volmacht moet uiterlijk op 3 januari om 18.00 uur (digitaal) zijn ingeleverd bij de secretaris of voor aanvang van de vergadering ter plaatse overhandigd.
   
  Als je verhinderd bent waarderen we het om een afmelding te krijgen van je.
   
  We hopen je woensdag 3 januari om 20.30 uur te zien! Na afloop van de vergadering is er natuurlijk gelegenheid voor een nieuwjaarsgroet. 
  Voor nu wensen wij jou en je dierbaren hele fijne feestdagen en een sportief 2024!
   
  Met vriendelijke groet,
   
  Bestuur White Demons
  (Bas Tuijtelaars, Ries Vugts, Monique Aldenhuijsen, Ivo Janssen, Bas ten Bulte)