• Gedragscode

  Handbalvereniging White Demons is een vereniging waar sportplezier centraal staat: er is geen ruimte voor agressie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. White Demons vindt ook sportiviteit en respect zeer belangrijk. Sportiviteit in het veld, maar ook langs de lijn. Dit alles geldt voor spelers, coaches, trainers én toeschouwers. Deze gedragscode is opgesteld zodat de normen en waarden van onze vereniging helder en duidelijk zijn. Met onze gedragscode volgen we de gedragscodes van het NHV, het NOC-NSF en het Centrum voor Veilige Sport.

 • Algemene gedragsregels

  Voor onze vereniging zijn respect, sportiviteit en integriteit uiterst belangrijk. De normen die universeel van toepassing zijn binnen en buiten het sportveld, zijn:

 • Respecteer de regels van onze sport. Sta samen voor een faire sport.
 • Respecteer de mede- en tegenstanders van HV White Demons.
 • Respecteer de wedstrijdleiding.
 • Agressie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag worden niet getolereerd.
 • Behandel alle deelnemers in onze sport gelijkwaardig. Discrimineer niet: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • Gebruik geen (fysiek, mentaal en verbaal) geweld. Pest niet. Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • Respecteer elkaar en ieders mening (ook als die anders is dan jouw mening); je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar luister en praat wel met elkaar.
 • Maak en publiceer (of deel) geen beeld- en/of geluidsopnames (zoals foto’s, video’s geluidsfragmenten) zonder instemming van alle betrokkenen.
 • NIX18 is de afspraak. Als vereniging en ouders voorkomen we samen dat jongeren onder de 18 alcoholische drank gebruiken. Bied geen alcohol aan jongeren onder de 18 aan. Ben je bewust van je voorbeeldfunctie als het gaat om alcohol en verkeer; neem met alcohol op niet deel aan het verkeer.
 • Waar we ook spelen, we zijn te allen tijde te gast en dienen met respect om te gaan met de accommodatie en de attributen die ons beschikbaar worden gesteld.
 • Melden grensoverschrijdend gedrag

  Als je een vorm van grensoverschrijdend gedrag constateert, neem dan direct contact op met het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van White Demons. Deze kan dan het gesprek aangaan, onderzoek instellen en actie ondernemen tegen de desbetreffende persoon en/of personen. Met meldingen wordt serieus en zorgvuldig omgegaan. 

  Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.

 • Sportplezier

  Met het digitale platform "Sportplezier kun je maken" worden ouders en verenigingen geïnspireerd het gesprek aan te gaan over sportplezier en samen een omgeving te creëren voor kinderen waarin het plezier van sporten centraal staat. Hiervoor is het digitale platform www.sportplezier.nl ingericht en voor iedereen toegankelijk. Het platform maakt deel uit van het landelijke actieplan 'Samen naar een veiliger sportklimaat.'