• Lidmaatschap

  Lid worden
  We verwelkomen je graag als lid van White Demons. Inschrijven doe je via de grote blauwe knop "ik wil me inschrijven" op deze pagina of via deze link.

  Proeftraining
  Iedereen die overweegt om lid te worden, kan vrijblijvend 3 trainingen mee doen en daarna beslissen om lid te worden. Om wedstrijden te mogen spelen, moet je geregistreerd zijn als lid en ingeschreven zijn bij het NHV. Aanmelden voor een proeftraining kan via ik wil een proeftraining.

  Inschrijfgeld en contributie
  Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 en wordt verrekend met de eerste contributiefactuur. De contributie voor 2023-2024 (peildatum leeftijd 31 december) bedraagt:

  Senioren           vanaf 19 jaar en ouder  € 305,00
  A-jeugd    van 17 en 18 jaar  € 260,00
  B-jeugd    van 15 en 16 jaar  € 240,00
  C-jeugd  van 13 en 14 jaar  € 215,00
  D-jeugd  van 11 en 12 jaar  € 195,00
  E-jeugd  van 9 en 10 jaar  € 180,00
  F-jeugd  van 7 en 8 jaar  € 150,00
  Kabouters  van 6 jaar en jonger  € 140,00
  Recreanten  

  Dames € 150,00

  Heren € 125,00

  Rustend lid   € 50,00
  Trainend lid   helft normale contributie

  Voor eventuele vragen over de contributie, kun je contact opnemen met de penningmeester.

  Verenigingsjaar
  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging is mogelijk tot 3 maanden voor het einde van het verenigingsjaar (dus uiterlijk 31 maart) bij de ledenadministratie. Het tijdig opzeggen is nodig, omdat al in april de teams aan het NHV opgegeven moeten worden voor het daaropvolgende wedstrijdseizoen.

  Wat krijg je voor je contributie
  Een binnen en buitencompetitie, vaak de mogelijkheid om twee keer per week te trainen, inclusief een wedstrijd voor de competitiespelers. Ongeveer 10 maanden per jaar kun je actief met handbal bezig zijn. Het buitenseizoen begint na de zomervakantie tot 1 oktober en gaat verder vanaf april tot de zomervakantie. De trainingen en wedstrijden vinden dan plaats bij sportpark De Rauwbraken, waar je ook ons clubgebouw De Kraacht kunt vinden. Het binnenseizoen loopt circa van oktober tot en met maart. De trainingen en wedstrijden zijn dan in het algemeen in sporthal 't Ruiven. Elk spelend lid is ook lid van de NHV (Nederlands Handbal Verbond). Via de NHV ben je tegen ongevallen verzekerd.

  Meer info
  Voor nadere informatie omtrent de vereniging of voor het aanmelden voor een proeftraining, kun je contact opnemen met Carolien Segers als je nog niet ouder bent dan 17, of met Evi Joosen als je ouder bent dan 17. Daarnaast kun je meer informatie vinden in het infoboekje en het huishoudelijk reglement. De statuten zijn op te vragen bij de secretaris.

  Wijzigingen contactgegevens
  Adreswijzigingen of wijzigingen in telefoonnummer of e-mail graag doorgeven aan de ledenadministratie.

 • Stichting Leergeld

  Stichting Leergeld Tilburg helpt gezinnen - die wonen in de gemeente Tilburg - met een laag besteedbaar inkomen, bij het betalen van de sportcontributie voor kinderen van 4-18 jaar. Ook voor een tegemoetkoming in de aanschaf van sportkleding kunt u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld Tilburg. Op de website van Stichting Leergeld Tilburg zie je of je in aanmerking kunt komen voor hulp.
  Meer informatie: www.leergeld.nl/tilburg/