• Vertrouwenspersonen

  White Demons heeft twee vertrouwenspersonen: Rogér Vugts en Esther Donkers. Zij zijn vaak aanwezig bij activiteiten van onze vereniging en ze zijn ook bereikbaar per e-mail: vertrouwenspersoon@white-demons.nl. Als je in gesprek wilt over grensoverschrijdend gedrag en/of pesten kan je een van hen in goed vertrouwen aanspreken. Zij nemen je serieus en bespreken met jou welke aanpak gewenst is.

 • Rogér Vugts

 • Esther Donkers

 • Neem contact op via: 06 - 13089613

 • Neem contact op via: 06 - 30597163

 • Pesten komt overal en te vaak voor. Sportverenigingen zijn daarop helaas geen uitzondering. Om dit tegen te gaan in onze vereniging, is het pestprotocol opgezet. Dit protocol helpt bij het tijdig signaleren van pestgedrag en om de betrokkenen op de juiste manier te benaderen. Het stelt jou als lid en de vereniging in staat om op te kunnen treden tegen pestgedrag. Op deze manier staan we als leden en vereniging samen sterk tegen pesten en sport een ieder met plezier.

  Lees hier het pestprocotol

 • Verklaring Omtrent Gedrag

  Alle coaches en trainers worden met regelmaat gevraagd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor het verrichten van vrijwilligerswerk bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als ‘bewijs van goed gedrag’. White Demons vindt het belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, veilig kunnen sporten bij ons. Om de kans op (seksuele) intimidatie te verminderen, vragen wij van personen die een functie binnen de vereniging uitoefenen een VOG. Hiermee verkrijgen we meer zekerheid over het verleden van trainer, begeleiders en coaches. Hoewel een VOG het voordoen van ongewenst gedrag nooit volledig kan uitsluiten, willen wij hiermee laten zien dat wij een veilig sportklimaat serieus nemen.